Kernkabinet acht RMT-dossier 'nog niet rijp'

(tijd) - Het kernkabinet wijdde gisteren een lange discussie aan het RMT-dossier. Een definitieve beslissing over de overname van de zieltogende regie door een private rederij is nog niet gevallen. Wel is duidelijk dat de huidige partner Sally Lines zo goed als geen kans meer maakt. Wat overblijft, is mogelijk een combinatie van P&O en North Sea Ferries. Volgens sommige bronnen zal daarbij slechts plaats zijn voor 400 van de 1.700 personeelsleden.Begin april kregen minister van Verkeer Daerden (PS) en crisismanager Radelet groen licht van het kernkabinet om 'tot de finish' te onderhandelen met eventuele overnemers. Gisteren kwam het dossier opnieuw ter sprake op het kernkabinet, maar tot een beslissing kwam het niet. Naar verluidt zijn er nog heel wat twijfels over de financiële haalbaarheid van de voorliggende constructie en de juiste gevolgen voor de werkgelegenheid. Daerden mag wel verder onderhandelen met de potentiële kandidaten. Er wordt gehoopt dat die gesprekken binnen enkele weken kunnen afgerond worden.