Advertentie
Advertentie

Kernkabinet keurt ambtenaren-CAO nog niet goed

(tijd) - De federale minister van Ambtenarenzaken, Luc Van den Bossche (sp.a), slaagde er gisteren niet in om zijn voorstel voor een drastische hervorming van de ambtenarenloopbaan door het kernkabinet te sluizen. Vooral de Franstalige socialisten en groenen willen bijsturingen. Ze vragen meer opslag voor de laagste ambtenaren en staan achterdochtig tegenover de wijze waarop de minister het principe van het loon naar verdienste wil toepassen.