Advertentie
Advertentie

Kernkabinet schetst prioriteiten voor resterend parlementair werk

(tijd) - Welke ontwerpen van wet of dekreet zullen de diverse regeringen nog laten goedkeuren door de respektieve parlementen? Rond deze vraag wordt druk overleg gepleegd. Op federaal vlak heeft het kernkabinet al een eerste selektie gemaakt, vrijdag wordt definitief beslist. De Vlaamse regering komt morgen bijeen over de kwestie.Eerste minister Dehaene en zijn vice-premiers willen dat het parlement prioritair aandacht besteedt aan het wetsontwerp dat het interprofessioneel akkoord vertaalt, aan het Eurovignet, aan de vreemdelingen, aan de kieswetgeving (meervoudige voorkeurstem, gemeentelijk referendum en elektronisch stemmen), aan de arbeidsherverdeling in de openbare sektor (vierdaagse werkweek) en aan de militiewetgeving (afschaffing legerdienst). Het kernkabinet bereidde ook de verklaring tot herziening van de grondwet voor.\rAan Vlaamse kant is men nog iets minder ver. De voltallige regering beraadt zich morgen. Minister van tewerkstelling Leo Peeters heeft de bedoeling het ontwerpdekreet op de private arbeidsbemiddeling nog te laten goedkeuren door de Vlaamse raad, net zoals een ontwerpdekreet dat de strijd tegen besmettelijke ziekten moet opvoeren. Twijfelachtig is of de tekst over de Vlaamse inspekteurs tewerkstelling nog haalbaar is.