Advertentie
Advertentie

KerstboodschapErik Ziarczyk

Irak telt enkele honderdduizenden christenen. De Iraakse leider, Saddam Hoessein, voelde zich bijgevolg geroepen een kerstboodschap de wereld in te sturen. Natuurlijk waren de Iraakse christenen niet echt de doelgroep van Saddams boodschap. Zoals altijd was ook Kerstmis een goede gelegenheid om de aartsvijand, de Verenigde Staten, de les te spellen. De kerstboodschap van Saddam Hoessein bevatte weinig nieuws. Hij hield het bij de traditionele verdachtmakingen van Washington. Dat zou alleen maar uit zijn op de controle over de Iraakse olieputten. Helemaal gelogen is die bewering trouwens niet. De VS hebben al bewezen dat ze internationaal enkel in actie komen als hun belangen op het spel staan. Selectieve betrokkenheid heet die strategie in het diplomatieke jargon. En de Amerikaanse energiebelangen zijn voor Washington een van de prioriteiten.Een ander aspect van de Iraakse aanpak is het opvrijen van de Verenigde Naties. Ook dit gebeurde in de kerstboodschap vanuit Bagdad. Laat de VN-wapeninspecteurs gewoon hun werk doen, dan zal blijken dat wij de waarheid spreken, klonk het. Saddam Hoessein was overigens vol lof over de professionele inzet die de VN-inspecteurs aan de dag leggen. Wat een verschil met de inspectierondes van enkele jaren geleden. Irak bestempelde de VN-wapeninspecteurs toen voortdurend als spionnen voor Washington. De Amerikaanse president, George Bush, is waarschijnlijk weinig onder de indruk van de uitlatingen. Hij blijft de druk op Bagdad onverstoorbaar opschroeven. Daarvoor kan hij rekenen op de goede diensten van zijn Israëlische bondgenoot, Ariel Sharon. Die beweerde gisteren dat Syrië een deel van de Iraakse massavernietigingswapens heeft verborgen. Met die stelling probeert Sharon de Amerikanen te dwingen Syrië op de As van het Kwade te plaatsen. De Israëlis hebben nooit gesnapt waarom Bush het bewind in Damascus niet opnam in het selecte gezelschap van schurkenstaten.De Amerikanen gaan waarschijnlijk niet in op de uitnodiging van Sharon, want ze hebben al genoeg werk met Irak. Bovendien stevenen ze af op een confrontatie met Noord-Korea, een ander lid van de As van het Kwade. De bizarre Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-il, gaf onlangs het bevel de kerncentrales weer op te starten. Kim hoopte hiermee meer economische hulp af te dwingen van de Amerikanen. Maar die maakten al duidelijk dat ze niet zullen toegeven aan de Noord-Koreaanse chantage. Donald Rumsfeld, de aartsconservatieve minister van Defensie, zinspeelde al op een militaire actie tegen Pyongyang. Voorlopig geven de VS de diplomatie nog een kans in de crisis met Noord-Korea. Irak maakt al lang geen kans op een zachte aanpak van Washington. Kerstmis is de dag dat ze niet schieten, zong Wannes van de Velde. De voorbereidingen voor de oorlog gaan echter gewoon door.