Keulen heeft plan voorsportolympiade jongeren

(belga) - De Vlaamse minister van Sport, Marino Keulen (VLD), heeft plannen om begin volgend jaar een sportolympiade in te richten voor de laatste twee jaren van het lager onderwijs en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs. Op die manier wil hij jongeren de weg naar sport doen vinden. Het idee bevindt zich nog maar in de conceptuele fase, maar niettemin is de minister er enthousiast over. Het doel is dat wordt gewerkt volgens het concept van de Olympische Spelen, maar enkel voor atletiek. Andere sporten bij het initiatief betrekken zou immers organisatorisch haast onmogelijk zijn, luidt het. In een eerste fase zou de olympiade op provinciaal niveau worden georganiseerd. Nadien volgt een grote finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Minister Keulen haalde het idee in de voormalige DDR, waar een gelijkaardig initiatief gebruikt werd om jonge talenten te scouten. 'Ik geloof dat er een politiek draagvlak voor bestaat en dat het iets is dat de mensen leuk vinden', aldus de VLD-minister. Door het initiatief hoopt Keulen dat sport beoefenen een gewoonte wordt, zodat de mensen het ook op oudere leeftijd blijven doen. 'Het is maar wat je ritualiseert, dat je op latere leeftijd volhoudt. Sport beoefenen moet bij jongeren iets spontaans worden. Het verhaal moet zijn: sport is een feest', aldus de minister. Achterliggend hoopt Keulen het aantal Vlamingen dat elke week actief sport beoefent in clubverband op te krikken. Momenteel gaat het om 1,1 miljoen Vlamingen, ofwel een Vlaming op vijf. In Nederland doet een persoon op drie wekelijks aan sport in clubverband.