Advertentie
Advertentie

'Keynesiaanse vraagimpuls enig redmiddel voor Europa'

BRUSSEL (tijd) - Het Verdrag van Maastricht vertrekt van een verkeerd uitgangspunt en werkt dus niet. Ekonomische groei en strukturele hervormingen vormen de basis voor een sterke muntpolitiek, niet budgetaire en monetaire discipline. Deze groei komt er niet als de Europese regeringsleiders zich blijven blind staren op het stimuleren van de aanbodzijde. Een Keynesiaanse vraagimpuls zoals Chirac die wil doorvoeren, is nodig. Bedrijfssubsidies en belastingverlagingen moeten terug in de Europese ekonomische leerboeken worden ingeschreven, zo stelt Philippe Ithurbide, hoofdekonoom van de Franse bank Société Générale. De hoofdekonoom van één van Frankrijks grootste banken spuide deze revolutionaire bevindingen in de zetel van de Belgische bankdochter Sogénal. Vier jaar Maastricht heeft de Europese ekonomieën geen stap vooruitgeholpen. De werkloosheid heeft enorme proporties aangenomen en de Europese lidstaten zijn er nauwelijks in geslaagd hun schuldenberg te stabilizeren, laat staan terug te dringen. De enige oplossing om de schuldratio's in te dammen zijn hogere ekonomische groei en het toestaan van een hogere inflatie. De grotere ekonomische groei zal zorgen voor een grotere geloofwaardigheid. Dit zal leiden tot lagere rentetarieven, een hogere tewerkstelling en een sterkere munt, aldus Philippe Ithurbide.