Advertentie
Advertentie

KeywareTechnologies in het rood

(tijd) - Het beursgenoteerde Keyware Technologies boekte over de eerste negen maanden een bedrijfsverlies van 967.957 euro. Dat blijkt uit de geconsolideerde balanscijfers per 30 september 2003, die de commissaris van het bedrijf aan het hof van beroep overmaakte. Uit die cijfers besloot het hof dat Keyware Technologies per eind september in betalingsmoeilijkheden verkeerde. Het hof trok wel het faillissementsvonnis in omdat enkele belangrijke aandeelhouders nog vertrouwen hebben. In het arrest van het hof van beroep staat een financiele update van het bedrijf. Uit de niet-geauditeerde cijfers per 30 september blijkt dat Keyware een balanstotaal van 31,7 miljoen euro heeft. De financiele schulden liepen eind september op tot 5,5 miljoen euro. Daarvan is 60 procent binnen het jaar opeisbaar. De commissaris begrootte de operationele schuldpositie op 1,6 miljoen euro en de netto financiele schuldpositie op 3,75 miljoen euro. Keyware heeft voor 1,63 miljoen euro handelsschulden, waarvan 436.520 euro vorderingen op de operationele dochters van Keyware. De verhouding inbare handelsvorderingen op commerciele schulden bedraagt maar 10 procent. Bovendien staan 4,3 miljoen euro handelsvorderingen als 'dubieus' in de boeken. Keyware beschikt over een herstelplan Horizon 5, om tegen 2005 weer financieel gezond te worden. Dit jaar mikt de groep op een omzetstijging van 15 procent. Tegen 2005 moet dat 19 procent zijn. De groep mikt voor dit jaar op een operationele cashflow van 1,2 miljoen dollar. In 2005 verwacht de groep 2,9 miljoen dollar. In het arrest van het hof van beroep staat dat de gepubliceerde cijfers over de eerste twee kwartalen 'doen vermoeden dat Keyware over 2003 nauwelijks de helft van de positieve cash flow zal halen van hetgeen in het plan werd begroot'. Stephane Vandervelde, de gedelegeerd bestuurder van Keyware, zegt dat de rechter zich hier vergist. 'Wij haalden in het eerste kwartaal al een positieve cashflow. We zullen het met andere woorden beter doen dan het plan vooropstelt.' GDC/LVA