Kiesprodecure is nog niet uniform

(tijd) - Het eengemaakte Europa hanteert nog verschillende kiesprocedures om leden voor een en hetzelfde parlement aan te duiden. Zelfs de datum waarop gestemd wordt, is niet in alle lidstaten gelijk. De Nederlanders, Denen, Ieren en Britten gaan vandaag naar de stembus. Belgen, Luxemburgers, Duitsers, Grieken, Spanjaarden, Portugezen, Fransen en Italianen doen hun keuze op zondag 12 juni. Een kwestie van nationale tradities en verschillende visies op de zondagsrust.