'Kiezen tussen voorzichtigheid en het getrouwe beeld'

BRUSSEL (tijd) - Het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 zorgde in ons land voor een cultuurschok. Voor het eerst werden duidelijke, strenge maar vooral uniforme regels ingevoerd voor de organisatie van de boekhouding en de opstelling van een jaarrekening. In de voorbije twintig jaar kende deze sector een enorme expansie. Sinds 1976 zorgt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) voor adviezen aan overheid en alle andere betrokkenen en stelt ze normen vast. De redactie sprak met Guy Gelders, van bij de aanvang voorzitter van de CBN, Jean-Paul Servais, wetenschappelijk secretaris CBN en hoogleraar accountancy Roland Paemeleire (UG/RUCA) over twintig jaar boekhoudrecht. De drie vormen samen het wetenschappelijk comité van het colloquium 'Boekhoudrecht in de samenleving' dat de CBN volgende week organiseert.Tijd: Welke achterstand had België op andere landen toen in 1976 in ons land het boekhoudrecht werd ingevoerd?