Kiezen voor een demokratische besluitvorming

De eis van de werknemers om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op beslissingen die op bedrijfsvlak worden genomen, heeft van bij het ontstaan van de vakbonden steeds centraal gestaan. Of men nu spreekt van arbeiderskontrole of van medebeheer, het doel ervan was en is het alleenrecht van de werkgevers inzake beslissingen over arbeidsvoorwaarden en produktiemiddelen, in meer of mindere mate te beïnvloeden.