Advertentie
Advertentie

Kind en Gezin koördineert buitenschoolse opvang

(tijd) - De Vlaamse overheidsinstelling Kind en Gezin (de opvolger van het "Kinderwelzijn') krijgt een sleutelrol in de buitenschoolse kinderopvang. De Vlaamse regering keurde een beleidsnota terzake van Vlaams minister van gezin Wivina Demeester goed. De opvang zelf zal gebeuren door lokale initiatiefnemers, zogenaamde IBO's ("initiatief voor buitenschoolse opvang').