Kind en Gezin start met regiohuizen

(tijd) - De Vlaamse openbare instelling Kind en Gezin gaat een groot deel van haar diensten overhevelen naar de provincies. Bedoeling is de dienstverlening dichter bij de bevolking te brengen en nauwer af te stemmen op de behoeften. Daartoe werd in Limburg zopas een pilootprojekt gestart. De provincie werd ingedeeld in tien regio's, die elk een regiohuis hebben waarin sociaal verpleegkundigen in teamverband werken. In zo'n regiohuis is er tussen 8 en 10 uur 's morgens een permanentie voorzien voor ouders van kinderen. Het projekt zal dit jaar nog worden geëvalueerd. Is die evaluatie positief dan worden ook in andere provincies dergelijke regiohuizen opgericht. Kind en Gezin organizeert en koördineert een net van kosteloze voorzieningen van medisch-preventieve en sociale begeleiding van het gezin. Het gaat daarbij vooral om zorg voor aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tot drie jaar.