Advertentie
Advertentie

Kind en Gezin vraagt bedrijven meer aandacht voor kinderopvang

(tijd) - Kind en Gezin roept de Vlaamse bedrijven op meer aandacht te hebben voor de opvang van de kinderen van hun personeel. Te weinig ondernemingen bemiddelen in de zoektocht naar een opvangplaats, komen tegemoet in de kinderopvangkosten van de werknemer of openen zelf een crèche, klinkt het. 3.800 bedrijven krijgen vandaag de oproep in hun bus.De boodschap van Kind en Gezin is duidelijk: de Vlaamse bedrijven hebben te weinig oog voor de situatie van werkende ouders met jonge kinderen. Heel wat werknemers vinden maar moeilijk een kinderopvangplaats. Vaak stemt de opvang niet overeen met hun werkdagen en werkuren of is de opvang te duur, zegt Kind en Gezin. Bedrijven weten meestal niet hoe ze hun werknemers daarbij kunnen helpen.CampagneKind en Gezin lanceert daarom, samen met de Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels (Agalev), een campagne die de bedrijven warm moet maken voor de kinderopvangmogelijkheden. Zo kan een onderneming als bemiddelaar optreden tussen de opvangvoorzieningen en de werknemer. De werkgever kan ook de kinderopvangkosten volledig of gedeeltelijk dekken. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf zelf de kinderopvang organiseert, zegt Kind en Gezin. De werkgever kan ook de opvang uitbesteden.Het aantal werkgevers in Vlaanderen dat een vorm van kinderopvang organiseert, is beperkt. Het zijn er ongeveer 35, hoofdzakelijk ziekenhuizen en universiteiten. Vogels hoopt dat anderen hun voorbeeld volgen, want de behoefte aan kinderopvangplaatsen is erg groot. De groene minister heeft er zich toe verbonden tegen 2004 10.000 bijkomende plaatsen te creëren. We zijn goed op weg om ons engagement te realiseren. Sinds 1999 zijn er bijna 6.000 plaatsen bijgekomen.