Advertentie
Advertentie

Kind & Gezin: zeker 610 kinderen verblijven illegaal in Vlaanderen

(tijd/belga) - Kind & Gezin, de openbare instelling die belast is met de preventieve kinderzorg en kinderopvang, zegt dat ten minste 610 kinderen illegaal in Vlaanderen verblijven. Het grootste deel daarvan woont in de provincie Antwerpen. Dat is vrijdag gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag van Kind & Gezin over 1997. Uit het verslag blijkt dat het geboortecijfer voor het vierde opeenvolgende jaar onder 65.000 ligt.Het jaarverslag van Kind & Gezin brengt in primeur - ook op Europees vlak - de illegaal verblijvende jonge kinderen in kaart. Volgens de instelling gaat het in Vlaanderen om 610 kinderen die zeker of vermoedelijk illegaal in ons land verblijven, van wie er 463 jonger zijn dan 3 jaar. Het grootste deel (425) woont in de provincie Antwerpen. Het gaat om kinderen van onder meer uitgeprocedeerde asielzoekers, buitenlandse studenten zonder verblijfsrecht en klandestienen die nooit een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.