Kinderarbeid is nog altijd een probleem

BRUSSEL (tijd) - Volgens een rapport over kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn wereldwijd 73 miljoen kinderen tussen tien en veertien jaar tewerkgesteld. Dat is 13 procent van deze leeftijdsgroep. Dat aantal is echter nog een zware onderschatting. Volgens Patrick van Durme, projectcoördinator van Wereldsolidariteit, zitten meer dan 200 miljoen kinderen jonger dan vijftien jaar in de kinderarbeid, vooral in de ontwikkelingslanden van Zuid-Azië, Latijns Amerika en Afrika. Bovendien stijgt het aantal werkende kinderen nog steeds. Toch schat Van Durme de toekomst hoopvol in: 'Zowel de acties van de IAO, als van talrijke organisaties en andere, losse initiatieven wijzen erop dat het probleem aangepakt wordt'.Vandaag komen in Genève de ministers van Arbeid van de 173 lidstaten van de IAO samen om manieren te zoeken om kinderarbeid zoveel mogelijk de wereld uit te helpen. De IAO verklaart in een voorafgaand rapport dat, rekening houdend met de kinderen jonger dan tien jaar en met de meisjes die thuis werken, het aantal kinderarbeiders 'in de honderden miljoenen' loopt.