Kinderbijslag naar buitenland stijgt

(tijd) - In vergelijking met 2000 ging er vorig jaar 11,40 procentpunt meer kinderbijslag naar het buitenland. De stijging is hoofdzakelijk te verklaren door het toenemende aantal grensarbeiders. Afgerond ging er vorig jaar 33,9 miljoen euro aan kinderbijslag naar het buitenland: 1,06 van de totale uitgaven. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.