Advertentie
Advertentie

Kinderbijslagfondsen werken voorstellen uit

(belga) - De kinderbijslagfondsen zullen voorstellen uitwerken voor een berekenings- en uitbetalingstechniek die de regelmaat, de vastheid en de juistheid van de betaling van de gezinsvergoedingen verzekert. Zij doet dit ten behoeve van de regering. Aanleiding van het aanbod zijn de besparingen in het stelsel van de gezinsbijslagen, een onderdeel van het krisisplan van de regering. Het is nu al duidelijk dat de praktische uitvoering van dat plan een moeilijke opdracht wordt voor de kinderbijslagfondsen. De belastingdiensten kunnen informatie over gezinsinkomens slechts met grote vertraging meedelen. Daardoor kan de korrekte uitbetaling van de gezinsvergoedingen in het gedrang komen.