Kinderen en tieners vergen een eigen marketingaanpak

ANTWERPEN (tijd) - Het Antwerpse reclamebureau Muylle & Wilmots startte eind vorig jaar met een aparte divisie, Kidsvertising, gespecialiseerd in responscommunicatie voor kinderen en jongeren. 'Bedrijven zoeken nieuwe afzetmogelijkheden voor hun producten. Kinderen en tieners vormen een ideale doelgroep, omdat ze sneller dan in het verleden over geld beschikken en omdat ze graag dingen kopen. Tezelfdertijd staan ze heel kritisch tegenover reclame. Het komt erop aan hen op de juiste manier aan te spreken', zegt Peter Vercauteren, cliënt service director van Muylle & Wilmots.Kidsmarketing komt volgens Vercauteren overgewaaid vanuit Amerika. In Europa is de trend om kinderen en tieners als een aparte doelgroep te benaderen nog vrij jong. Maar er zijn een aantal sociologische factoren die de ontwikkeling van kidsmarketing stimuleren.