Kinderrechtencoalitietegen gesloten instelling

(tijd) - De Kinderrechtencoalitie en haar Franstalige zusterorganisatie Coordination des ONG pour les droits de lenfant (CODE) vinden de oprichting van een gesloten instelling voor jonge criminelen een spijtige zaak. Opsluiting is geen oplossing voor de jeugddelinquentie, zeiden ze gisteren bij de voorstelling van hun rapport over de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.