Advertentie
Advertentie

Kinderrechtencommissaris klaagtuitholling kosteloosheid onderwijs aan

(tijd) - De Vlaamse kinderrechtencommissaris, Ankie Vandekerckhove, klaagt in haar jaarverslag aan dat het principe van de kosteloosheid van het basisonderwijs decretaal is uitgehold. Vandekerckhove vraagt het Vlaams Parlement de discussie te heropenen en de huidige regeling te herzien. De kinderrechtencommissaris vraagt het parlement ook een sluitende regeling inzake tuchtprocedures op school uit te werken.