Advertentie
Advertentie

Kinderrechtencommissaristegen centrum in Everberg

(tijd) - Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat roept het Vlaams Parlement op om het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen over de jeugdgevangenis Everberg niet goed te keuren. Het commissariaat zegt dat Everberg geen bestaansreden heeft, aangezien het strafrechtelijke kader - het jeugdsanctierecht - er niet komt. De federale regering zag vorige maand af van haar plan om het jeugdbeschermingsrecht repressief te hervormen.