Kinderziektes politiehervorming gaan eruit

(tijd) _ Minister Duquesne is gisteren in Bastenaken begonnen aan een rondrit doorheen het nieuwe Belgische politielandschap. Sinds 1 januari bestaat in ons land de geïntegreerde politie op twee niveaus: federaal en lokaal. Rijkswacht en gemeentepolitie bestaan niet meer.De federale politie, die ontstond door een samensmelting van de gerechtelijke politie en de BOBs van de rijkswacht, is al een jaar operationeel. Sinds 1 januari 2002 is nu ook de lokale politie new look van start gegaan. Het werd in elk geval een start met horten en stoten. De lokale politie is onderverdeeld in 196 zones, meestel met meer dan één gemeente. Elke zone heeft een zonechef. Het merendeel van de zones is echter nog niet bij koninklijk besluit erkend. En dus bestaan ze volgens de wet eigenlijk niet. Sommige zones hebben bovendien nog geen zonechef.Veel gemeenten vrezen dat ze van de nieuwe politie weinig heil te verwachten hebben. Volgens veel burgemeesters kost de hervorming te veel en zal ze leiden tot minder in plaats van meer blauw op straat.Fernand Koeckelberg, die bij Binnenlandse Zaken de hervorming coördineert, ziet het optimistischer: Het moest zeer snel gaan. Daardoor zitten er ongetwijfeld kinderziektes in de hervorming die we er nog uit moeten halen. Dat niet alle zones al erkend zijn, is een kwestie van tijd. Het is alleen op papier een probleem, want op het terrein bestaan die zones wel. De zonechefs die nog niet benoemd zijn, worden dat binnenkort wel. Binnenkort gaan we ook met de vakbonden samenzitten om ervoor te zorgen dat enkele bepalingen uit het politiestatuut soepeler worden gemaakt. Meer geld betalen voor minder blauw op straat, kan inderdaad niet. Maar ik ben er zeker van dat de nieuwe lokale politie beter en efficiënter kan werken dan vroeger het geval was als men ons daartoe de kans geeft. ME