"Kinsendael' natuurreservaat, voorlopig geen bebouwing

Zopas is in Ukkel het nieuwe natuurreservaat "Kinsendael" ingehuldigd. Het reservaat is één van de uitlopers van het Zoniënwoud. Kinsdael vormt een schakel in de "groene gordel", die bestaat uit de begraafplaats van Ukkel, de Kauwberg en het Engeland-plateau. Het Brusselse gewest nam de terreinen over voor 75 miljoen fr.Immobiliënvennootschap van België heeft lange tijd geprobeerd om het gebied met een oppervlakte van 7,5 ha te bebouwen. In 1960 liet de vennootschap trouwens de ruïnes van het voormalige landgoed van minister van staat Charles Woeste afbreken om er een gebouw van 5 verdiepingen met 6 vleugels te kunnen optrekken.Volgens het gewestplan was het domein Kinsendael echter voorbehouden voor groene inplanting engeïntegreerde bebouwing. De biologische rijkdom van het gebied (met zijn 34 vogel-, 31 boom- en 77 plantensoorten) werd door prof. Tanghe van de ULB in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat 45 % van het domein een zeer belangrijke biologische waarde heeft. Voor de overname had het Brusselse Gewest 75 miljoen over. Deze transaktie betekent echter niet dat de site helemaal niet meer voor bebouwing in aanmerking komt, want Immobiliënvennootschap bezit er nog 1,5 ha. Volgens de Ukkelse schepen Messiaen kan een volledige bescherming van het reservaat slechts gegarandeerd worden door de goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg.Opdat het gebied zich zou kunnen herstellen van de schade aan de vegetatie, zal het voorlopig afgesloten worden. Het publiek zal het domein echter kunnen bezoeken onder leiding van een gids.