Klacht ambtenaren tegen hervorming Vlaamse administratie

(tijd) - Meer dan 30 afdelingshoofden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vragen het Arbitragehof enkele bepalingen te vernietigen in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid (BB). Ze zeggen dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is omdat in de hervormde Vlaamse administratie andere leidinggevende ambtenaren hun betrekking behouden en zij dat niet kunnen.