Klacht bij Arbitragehof tegen heffing op liquidatieboni

(tijd) - Het Arbitragehof moet zich eerlang uitspreken over een verzoek tot nietigverklaring van de heffing van 10 procent op de liquidatieboni van vereffende vennootschappen en de boni op de inkoop van eigen aandelen. Het verzoekschrift stipt vier inbreuken aan op het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. De belangrijkste inbreuk is dat de liquidatieboni meerwaarden op aandelen zijn, maar niet worden vrijgesteld zoals de gewone meerwaarden.