Klacht Gold Fields tegen bod Minorco verworpen door EG

BRUSSEL (tijd) - De klacht die de Britse holding Consolidated Gold Fields PLC in oktober jl. bij de Europese kommissie indiende tegen het openbaar aankoopbod van de Zuidafrikaans-Luxemburgse holding Minorco (die deel uitmaakt van de groep Anglo-American), werd gisteren door EG- kommissielid sir Leon Brittan van de hand gewezen. Daardoor staat niets de overname van Gold Fields door Minorco nog in de weg, vermits de Britse "Monopolies and Mergers Commission' er begin januari reeds mee instemde. Verwacht wordt dat Minorco begin volgende week zijn bod zal hernemen.