Advertentie
Advertentie

Klacht over taalkennisop Belgische ambassades

(tijd) - Het Vlaams Blok heeft bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) klacht ingediend, naar aanleiding van de gebrekkige kennis van het Nederlands op Belgische ambassades. Het Blok haalt het voorbeeld van de ambassade in Kiev aan, waar de Franstalige receptioniste geen Nederlands spreekt. Volgens de taalwet moeten Vlamingen die aankloppen bij de Belgische ambassades, in het Nederlands geholpen worden, merkt het Vlaams Blok op. Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke stelde daarover ook al een schriftelijke vraag aan de federale minister van Buitenlandse Zaken, de Franstalige liberaal Louis Michel. In zijn antwoord laat de minister weten dat de telefonist in de Belgische ambassade in Kiev een Oekrainer is, die voor de uitoefening van deze job slechts een van de twee landstalen moet kennen. 'Het is meestal aangewezen dat de telefonist(e) een lokaal aangeworven agent is, daar de meeste gesprekken in het Russisch of Oekraiens verlopen. Naast deze twee talen moeten de lokaal aangeworven agenten ook ten minste een van onze nationale talen kennen en daarnaast ook het Engels beheersen', meldt Louis Michel. Hij voegt er nog aan toe dat de Belgische statutaire personeelsleden wel hoe dan ook tweetalig zijn. Volgens het Vlaams Blok gaat het om een 'oud zeer'. Dat Michel daar geen graten in ziet, pikt het Vlaams Blok naar eigen zeggen niet langer. Daarom is een klacht ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT). Niet alleen wordt het taalgebruik in de Belgische ambassade in Kiev aangeklaagd. Het Vlaams Blok vraagt ook dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht een onderzoek zou verrichten naar het telefonische taalgebruik in alle Belgische ambassades. WVDV