Klacht tegen huisvuiltaks in Wezembeek-Oppem

(belga/tijd) - DWO, de Vlaamse oppositiepartij in de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem, diende bij Lode de Witte, de gouverneur van Vlaams-Brabant, klacht in tegen het taalgebruik op de aanslagbiljetten voor huisvuilbelasting die deze week in de bus vielen. Het gemeentebestuur van Wezembeek verstuurde ook Franstalige biljetten. Dat is strijdig met de rondzendbrief die Leo Peeters (SP), de toenmalige Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, eind 1997 verstuurde. Volgens de rondzendbrief moeten de Vlaamse faciliteitengemeenten hun officiële documenten in het Nederlands versturen. Inwoners die een Franstalige versie willen, moeten dat telkens opnieuw aan het gemeentebestuur vragen.