Klacht tegen krantenbedeling door De Post

(tijd) - De Belgische Distributiedienst (BD), het persdistributiebedrijf AMP en de Vlaamse, Brusselse en Waalse federaties van onafhankelijke krantenwinkels hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Ze vinden de financiële steun van de Belgische overheid aan de krantenbedeling door De Post concurrentievervalsend. Europa neemt de klacht ernstig en beraadt zich over een onderzoek.