Klachten bij Arbitragehof verdubbeld

(tijd) - Het Arbitragehof ontving vorig jaar 153 klachten van burgers en instanties tegen wetten of dekreten wegens een vermeende schending van de grondwet. Dat zijn er ruim 50 procent meer dan in 1991 en een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor. Van de 114 zaken die in 1992 definitief zijn beslecht, liep 12 procent uit op een vaststelling van ongrondwettigheid. Eén en ander staat in een interne nota van rechter Louis-Paul Suetens, waarvan De Morgen gisteren de inhoud publiceerde.