Klachten verzekerden leiden in kwart van gevallen tot akkoord met verzekeraar

(tijd) - De Controledienst voor Verzekeringen (CDV) ontving vorig jaar 1.586 klachten. Dit is een toename met 15 procent tegenover 1997. In 26,97 procent van de gevallen herzag de betrokken verzekeringsmaatschappij haar standpunt na tussenkomst van de CDV. Vooral de takken leven en burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen maken het voorwerp van ongenoegen uit. Opmerkelijk is dat de grieven over tussenpersonen steeds talrijker worden. Net als de ombudsdienst van de Belgische Vereniging van Verzekeringsondernemingen krijgt ook de CDV steeds meer klachten te verwerken. Uit het jaarrapport van de controledienst blijkt dat in 1998 1.586 klachten werden neergelegd, een toename met 15,43 procent. De stijgende tendens is voor de CDV evenwel geen reden om aan de alarmbel te trekken. 'De toename is enerzijds te verklaren door de grotere mondigheid van de burgers en anderzijds door het feit dat we onze berekeningen op een andere leest schoeiden. Vergelijkingen met 1997 zijn dan ook moeilijk te maken', aldus Fabienne Maudoux van de CDV. Ze benadrukt dat de ombudsdienst enkel een adviserende bevoegdheid heeft en verzekeringsmaatschappijen niet kan verplichten zijn raad op te volgen. In 1998 weigerden verzekeraars in 15 dossiers om het advies van de CDV op te volgen, en was de klager verplicht het geschil voor de rechtbank uit te vechten.