KLANK EN BEELD CD'S

KLASSIEK J.S. Bach Leipziger Weihnachtskantaten: cantates BWV 63, 91, 121, 133 en Magnificat BWV 243a Collegium Vocale o.l.v. Herreweghe HMC/SACD 9/801781.82 Bach en Philippe Herreweghe vormen meer dan 30 jaar een uitgelezen duo. Samen met zijn Collegium Vocale brengt Herreweghe een dubbel-cd met kerstcantates die Bach voor Leipzig in 1723 en 1724 schreef. Interessant is de vroege versie van Bachs 'Magnificat' waar de oorspronkelijke tekst met motetten aangevuld wordt. Deze Mariahymne werd voor het eerst uitgevoerd op Kerstmis 1723. Ze geldt als een van Bachs grootschalige en complexe stukken kerkmuziek. Bijzonder zijn het toen ongebruikelijke vijfstemmige koor, de grootse instrumentatie en de subtiele polyfonie. Herreweghe koos uitstekende solisten voor deze uitvoeringen als Carolyn Sampson, Dorothee Blotzky-Mields, Ingeborg Danz, Mark Padmore, Sebastian Noack en Peter Kooy die voor schitterende momenten zorgen zoals het duet tussen Carolyn Sampson en Sebastian Noack uit de cantate 'Christen, atzet diesen Tag' met een schitterende hobosolo van Marcel Ponseele. Ook het Collegium Vocale onder leiding van Herreweghe is vocaal en instrumentaal nog altijd de absolute top in dit repertoire. Herreweghes aandacht gaat niet enkel naar de muzikale schoonheid van Bachs werk maar ook naar de inhoud van de tekst, zodat een aangename, maar ook een integere Bachuitvoering totstandkomt. Philippus de Monte en Alexander Utendal Motetten Capilla Flamenca en Oltremontano o.l.v. Bart Demuyt Passacaille 937 De ensembles Capilla Flamenca en Oltremontano zijn al jaren belangrijke pleitbezorgers van de Vlaamse polyfonie. Op een recente cd slaan ze de handen in elkaar en brengen ze onder leiding van Bart Demuyt enkele motetten van Alexander Utendal en Philippus de Monte. Tijdens de 16de eeuw waren tal van Vlaamse musici actief op de internationale scene. Philippus de Monte was lang verbonden aan de hofkapel van de Habsburgse keizer en Alexander Utendal was hofcomponist van aartshertog Ferdinand van Tirol. Deze laatste componeerde beduidend minder werken dan de Monte maar onder meer zijn motetkunst is van uitstekende kwaliteit. De beeldende taal van de psalmen en andere bijbelteksten die in deze motetten aan bod kwam, bood beide componisten heel wat mogelijkheden op het vlak van muzikale expressie. Geleerde compositorische technieken, zoals bijvoorbeeld de imitatiecanon in het motet 'Pulchra es et decora' van de Monte, gaan hier hand in hand met een soms verregaande tekstexpressie. De zes zangers van de Capilla Flamenca brengen deze muziek met een rijke sonoriteit en met veel nuances. De klankkleuren van cornetten en trombones van Oltremontano geven deze muziek nog meer luister. Deze cd bevat ook een cd-rom verzorgd door twee jonge visuele kunstenaars die een uitvoering van de vier werken van Alexander Utendal in beeld gebracht hebben. C. Ph. E. Bach KarakterstukkenTom Beghin (clavichord) Eufoda 1347 Tom Beghin brengt een cd met karakterstukken van Carl Philipp Emanuel Bach. De 24 werkjes tasten de grens af tussen het muzikale en het extramuzikale en laten het onderscheid tussen beiden zelfs vervagen. Volgens Carl Philipp Emanuel Bach moest zelfs elk deel van een sonate een zeker karakter of affect uitdrukken. Soms voegt hij teksten toe en sommige melodieen hebben duidelijk het karakter van een lied. De twee fragmenten die van tekst werden voorzien worden in deze opname door tenor Jan van Elsacker gezongen. Vaak schildert Bach hier muzikale portretten van kennissen: een strenge arts of een kokette professor in de scheikunde. Een andere keer zijn het algemenere karaktertrekken die uitgebeeld worden. Bach beschikt over de gave om fijne nuances van soms subtiel verschillende karakters muzikaal-retorisch weer te geven. Tom Beghin musiceert op het clavichord, een instrument dat op het vlak van expressiviteit tal van mogelijkheden heeft. Interessant is dat Beghin voor het cd-rom-gedeelte van de cd ook illustraties selecteerde van William Hogarth die naar specifieke Bachstukken verwijzen. Ze inspireerden alvast de uitvoerder om deze 18de-eeuwse muziek en deze tijdloze karakters te interpreteren. Samenstelling: Tom EELEN