'Klant moet niet opdraaien voor malafide leverancier'

(tijd) - De schoonmaaksector lijdt onder wanpraktijken die tot oneerlijke concurrentie leiden, onder meer door misbruik van het stelsel van detachering. Enkele woordvoerders pleiten voor een grotere verantwoordelijkheid van de klant die met malafide schoonmaakbedrijven werkt omdat ze een lagere prijs bieden. Onze panelleden erkennen dat alles correct moet verlopen. Toch vinden sommigen dat de klant niet moet opdraaien voor de slechte werking van een leverancier of sector.