Advertentie
Advertentie

Klassieke bankier wordt vermogensbankier

Bankiers zijn niet meer louter financiële tussenpersonen. Omdat gezinnen van langsom meer richting aandelenmarkten trekken, ontwikkelt vermogensbeheer zich tot een nieuwe pijler in de banksector. Het inkomen uit commissies gaat bijgevolg veel sterker doorwegen in het globale bancaire inkomen. Een meer gebalanceerde inkomensstroom komt de sector niet slecht uit. Door de krimpende rentemarge staat het rente-inkomen onder druk. De Belgische gezinnen hebben hun beleggingspatroon de afgelopen jaren grondig gewijzigd. Van conservatieve spaarders en beleggers zijn ze uitgegroeid tot beleggers met een grote neus voor risicokapitaal. Vooral vorig jaar vond een belangrijke accentverschuiving plaats. Het gezinsvermogen in vastrentende kasbons en obligaties daalde in de eerste negen maanden van het jaar met 925 miljard frank. In reactie op de forse daling van de langetermijnte verkochten Belgische particulieren massaal kasbons en euro-obligaties en herinvesteerden de vrijgemaakte middelen in aandelen.