Advertentie
Advertentie

Klaus Jacobs krijgt 42% meer dan gewone aandeelhouders

(tijd/reuter) - Uit de prospektus van het openbaar bod op Jacobs Suchard blijkt dat Philip Morris 3,165 miljard Zw.fr. betaalt aan Klaus Jacobs voor de 868.201 aandelen die zijn holding Colima in haar bezit had. Na aftrek van de aktiviteiten die Jacobs terugkoopt en een lening aan Brach die hij financiert, blijkt Jacobs nog steeds 2.352 Zw.fr. per aandeel te ontvangen van Philip Morris, 42% meer dan de gewone aandeelhouders die 1.660 Zw.fr. per aandeel krijgen.