Kleine banken verlagen hypotheekrente wel tijdens Batibouw

(tijd) - De kleinere banken doen niet mee aan de stilzwijgende afspraak van de vijf grootbanken om de hypotheekrente naar aanleiding van Batibouw onveranderd te laten. Een rondvraag leert dat al zeker AXA Bank, Argenta, HBK-Spaarbank, Eural en Deutsche Bank de basisrente voor hun woonkredieten verlagen. Het valt af te wachten of de grootbanken in zon klimaat bij de pakken kunnen blijven zitten.