Kleine beursmakelaars meestal produktiever dan grotere

(tijd) - Wilfried Dierickx wordt volgend jaar 60. Tot voor weinige maanden was hij naast wisselagent ook voorzitter van de beurs van Antwerpen. Ooit zei hij: "Eigenlijk ben ik vooral een organizator van beurzen.' Met zijn beursmakelaarskantoor, dat 22 mensen tewerkstelt en 46 miljoen frank eigen middelen bezit, is hij ook aktief als specialist bij faillissementen (zo bijvoorbeeld bij die van Bogers en van Meekels, waar sommige kliënten kritiek hadden op zijn adviesfunktie). Als relatief kleine, Antwerpse wisselagent is Dierickx echter voorzeker goed geplaatst om zijn visie te geven op het Belgische financieel en beurslandschap. Vandaar dat we hem opzochten. We kregen er meteen een bezield betoog voor het voorbestaan van de kleinere wisselagent te horen en twijfels bij de wet Maystadt (de gigawet) en bij de start van Belfox.