Kleine ondernemer moet opnieuw in winkelcentra

Er moet een einde komen aan de eenheidsworst van grootwinkel- en ketenbedrijven in de Nederlandse winkelcentra. Daarom moet er een garantiefonds komen waarmee kleine zelfstandigen een kans krijgen zich ook daar te vestigen. Dat zegt MKB-Nederland, de Nederlandse tegenhanger van Unizo.Net als bij ons is bij de Nederlandse winkels een tendens te bespeuren naar concentratie: wel meer winkeloppervlak, maar minder verkooppunten. Ook in het marktaandeel (omzet) is er sprake van concentratie. Het grootwinkelbedrijf zag van 1990 tot 1996 zijn marktaandeel toenemen van 36 naar 42 procent. Maar vooral de commerciële samenwerkingsverbanden (onder meer door franchising, toetreding tot inkooporganisaties, lidmaatschap van coöperaties) zitten in de lift. De samenwerkende ondernemers hebben evenals het grootwinkelbedrijf een marktaandeel van 42 procent. In een studie van MKB-Nederland wordt een filialiseringsgraad van 90 procent zoals in de Verenigde Staten in de nabije toekomst ook in Nederland niet uitgesloten.Grote vraagUit de cijfers over 2000 van de Nederlandse Vereniging van Makelaars blijkt dat de vraag naar winkelvastgoed groot blijft, waardoor de huurprijzen op de toplocaties stijgen. Dat heeft MKB-Nederland op het idee gebracht een vastgoedgarantiefonds op te richten. Daarmee kan de branche-organisatie detailhandelaren ondersteunen die zich willen vestigen op toplocaties in grote winkelcentra. Vastgoedontwikkelaars gaan het liefst in zee met grote winkelketens, die wegens hun omvang garant staan voor de huur. Met die garantie denkt MKB Nederland dat projectontwikkelaars eerder bereid zijn een dure locatie te verhuren aan een kleine ondernemer. De branche-organisatie schat dat het fonds enkele tientallen miljoen guldens groot wordt. Het fonds zou gevoed moeten worden via opcenten van huurders en verhuurders. MKB-Nederland gaat nu samen met vertegenwoordigers uit het klein- en middenbedrijf, het grootwinkelbedrijf, projectontwikkelaars, beleggers, financiële instellingen, makelaars en gemeenten en wellicht het ministerie van Economische Zaken een businessplan opzetten. Daarin komen onder meer de spelregels voor wie wel en wie niet in aanmerking komt, onderscheid tussen collectiviteiten en individuele huursituaties, een regeling bij vertrek, het stoppen van een ondernemer, enzovoort. BW