Advertentie
Advertentie

'Kleine onderneming zwak gewapend tegen wanbetaling'

BRUSSEL (tijd) - Vooral kleinere ondernemingen maken weinig of geen gebruik van de voorhanden zijnde verweermiddelen tegen niet-betaling van hun factuur op de vervaldag. Dat blijkt uit een gericht onderzoek van de NCMV-studiedienst bij een aantal Vlaamse, internationaal werkende KMO's. Een grote meerderheid kent de kredietverzekering en heeft er in de helft van de gevallen ook een beroep op gedaan. Dat was nodig want 80 procent van de ondervraagde bedrijven blijkt reeds het slachtoffer te zijn geweest van het faillissement van een klant.De studiedienst van de organisatie voor zelfstandige ondernemers NCMV voerde het onderzoek uit bij de deelnemers van de KMO-workshops over 'Gezond kredietbeheer en zekerheid van betaling als basis van succesvol ondernemen', die door NCMV Internationaal werden georganiseerd in samenwerking met de kredietverzekeraars Cobac en Nationale Delcrederedienst (NDD). Er kwamen 141 antwoorden binnen waarvan er 122 of 87 procent betrekking hadden op internationaal actieve bedrijven. Ruim 80 procent van die internationale bedrijven zijn aan de slag in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland en 41 procent werkt ook in landen buiten Europa. Iets meer dan de helft zijn industriële bedrijven (55%) tegen 33 procent handelsbedrijven en 9 procent dienstenbedrijven. Bijna de helft (47,5%) zijn micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers tegen 33 procent bedrijven met 10 tot 50 werknemers. Het aandeel van de bedrijven met meer dan 50 werknemers en met meer dan 100 werknemers bedraagt respectievelijk 6,5 procent en 13 procent.