Advertentie
Advertentie

Kleine partijen zoeken weer handtekeningen

(tijd/belga) - De kans bestaat dat u de komende dagen aangeklampt wordt door vertegenwoordigers van Vivant, de PNPB of de PVDA. Pas dit weekend is in het Staatsblad het typeformulier gepubliceerd dat de kleinere partijen zonder eigen parlementsleden moeten gebruiken om de handtekeningen in te zamelen die nodig zijn om op 13 juni met een nationale lijst aan de verkiezingen deel te nemen.Om met een nationaal nummer aan de verkiezingen te kunnen deelnemen, zijn er twee mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is het indienen van een door parlementsleden ondertekende voordrachtsachtsakte. Kleinere partijen die niet in het parlement vertegenwoordigd zijn, kunnen die handtekeningen natuurlijk niet leveren, ook al omdat de gevestigde partijen zelden geneigd zijn hun concurrenten te helpen. Zij moeten handtekeningen inzamelen bij de bevolking. Voor de Senaat en het Europees Parlement met hun twee grote nationale kieskringen heb je per kieskring telkens 5.000 handtekeningen van kiezers nodig. Voor de Kamer en de regionale parlementen zijn er 200 tot 500 per kieskring nodig.