Advertentie
Advertentie

Kleinere banken houden niet langer gelijke tred met hun grote broers

(tijd) - De Belgische banksector heeft per 30 juni voor het eerst het balanstotaal van 25.000 miljard fr. overschreden, maar van een mooie onderliggende groei is voorlopig geen sprake meer. De nettowinst zakte met 10 procent ondanks een kleine stijging bij de grootbanken, die duidelijk een beter stootkussen hebben dan de rest van de sector. De toezichthouder, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), kijkt met argusogen naar de soms buitensporige renterisico's die sommige instellingen lopen. Eén instelling kreeg een gespierde waarschuwing.De Belgische banksector blijft zoeken naar nieuwe evenwichten. Er is zowel de kwestie van de toegenomen marktvolatiliteit, de problematiek van de afgeleide produkten, de nieuwe kapitaalvereisten ingevolge de omzetting van de CAD-richtlijn, de assertieve opstelling van de toezichthouder en de steeds toenemende concurrentie in de sector. De banksector ontsnapt niet aan de macro-economische realiteit van de Belgische economie: een hoge spaarquote, voorzichtige bestedingen en voldoende zelffinancieringscapaciteit bij de bedrijven.