Advertentie
Advertentie

Kleinere banken roeren zich

Terwijl de grote banken in 2000 opnieuw hun spaartarieven ongemoeid lieten, getuigden de kleinere banken van een enorme ijver op de spaarboekjesmarkt. Daardoor viel het marktaandeel van de grote banken verder terug. Kasbons werden in de eerste acht maanden van het jaar aantrekkelijker, nadien minder aantrekkelijk. En Batibouw ging voor een keer met weinig tamtam gepaard.Dirk MICHIELSEN- Januari: direct bank Cortal lanceert ophefmakende spaarcampagne.- Begin februari: woonkredieten worden 10 tot 30 basispunten duurder.- 7 maart : opbrengst staatsbon overtreft doelstelling Schatkist.- Begin mei: CBF lanceert rondzendbrief over autonoom fondsenbeheer.- Eind september: beleggingsfondsen totaliseren 5.680 miljard frank.- 6 december: banken verlagen kasbonrente met 25 basispunten.