Klinische biologen: verminder aantal testen, niet de honoraria

"De voorgestelde vermindering van de honoraria in de klinische biologie met 30 procent zal ook ditmaal niet de gewenste besparingen opleveren. Dokters zullen hun voorschrijfgedrag immers opdrijven zodat de uitgaven voor klinische biologie even hoog blijven of nog verder oplopen. Daarom stellen wij voor het voorschrijfgedrag van de geneesheren met 30 procent te verminderen. Idealiter zou eerst het systeem van de derde betaler moeten opgeheven worden waardoor er op korte termijn voor 30 procent bespaard zou kunnen worden en er verder gezocht kan worden naar strukturele maatregelen tot sanering van de sektor. Maar zoiets is evenwel politiek niet haalbaar.' Dit zei dokter Moens, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren Specialisten in de Medische Biologie, gisteren op een perskonferentie.