Klinische labs mogen participaties nemen

BRUSSEL (tijd) - Het Arbitragehof heeft gisteren een aantal bepalingen vernietigd uit de programmawet van 30 december 1988 waarin bepaald wordt dat klinische laboratoria geen commerciële participaties mogen hebben in andere vennootschappen. Deze maatregel moest een aantal misbruiken in de sektor uitroeien. Volgens het Arbitragehof schendt dit verbod het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het recht op vrije vereniging. Minister van sociale zaken Busquin heeft ondertussen meegedeeld dat het arrest de besparingen in de sektor van de klinische biologie niet kan stuiten.