Klinische labs trachten te ontsnappen aan rekuperatie

(tijd) - Een aantal grote klinische laboratoria tracht te ontsnappen aan de rekuperatie van RIZIV-gelden. Het Arbitragehof besliste eerder deze week dat de rekuperatie van budgetoverschrijdingen toegelaten is (Tijd van gisteren). Voor de jaren '89 tot en met '93 zou het volgens de laatste telling om 3,13 miljard frank gaan, geld dat de klinische labs dus aan het RIZIV moeten betalen.