KLM is terug van nooit weggeweest

(tijd) - Meer dan drie jaar saneren en voortdurende produktaanpassing heeft de Nederlandse flag carrier KLM geen windeieren gelegd. Voeg daarbij de recente suksesvolle kapitaalverhoging en de toekomst ziet er mooi uit. Maar de tot nog toe vergeefse zoektocht naar een stevige Europese partner speelt de maatschappij parten. Het marktaandeel binnen de EU blijft te klein.Er zijn nog niet te veel luchtvaartmaatschappijen die zonder noemenswaardige problemen ruim 16 miljard fr. uit de markt halen. De emissie van 18.500.000 aandelen die in februari gelanceerd werd, heeft uiteindelijk 1.193 miljoen gulden opgebracht of ongeveer 21,5 miljard fr. De staat beperkte haar inbreng tot 300 miljoen gulden, maar wist haar stemrecht in KLM - de Nederlanders spreken altijd van 'de KLM' - toch op 38,2 procent te houden door de aankoop van preferente aandelen. Bovendien beschikt het Rijk nog steeds over opties waardoor ze in geval van nood haar invloed kan optrekken tot 50,1 procent.