Advertentie
Advertentie

KLM uit het rood in derde kwartaal

(Fia Nieuws) - De bedrijfsinkomsten van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM over het derde kwartaal van 1993-94 bedragen 2.108 miljoen gulden, vergeleken met 1.970 gulden over dezelfde periode van 1992-93. De bedrijfslasten over het derde kwartaal van 1993-94 komen op 2.022 miljoen gulden, in vergelijking met 2.023 miljoen gulden in 1992-93. In het derde kwartaal van 1993-94 bereikte men een nettoresultaat van 15 miljoen gulden, tegenover een verlies van 437 miljoen gulden in 1992-93. Dit geeft een derde-kwartaalresultaat per aandeel van 0,23 gulden. Over de eerste negen maanden bedraagt de winst 260 miljoen tegenover een verlies van 229 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. KLM verwacht een lichte winst over het gehele boekjaar 1993-94. Het vierde kwartaal zal door het seizoensmatige karakter op verlies uitkomen. KLM geeft verder 20 miljoen nieuwe aandelen uit. Zij gaat het eigen vermogen onder meer versterken door een internationale plaatsing van ongeveer 20 miljoen gewone aandelen. In het nettoresultaat over het derde kwartaal van 15 miljoen gulden zit een, per saldo, buitengewone bate verrekend van 11 miljoen. Volgens KLM is in het saldo van buitengewone baten en lasten het resultaat opgenomen van de verkoop van enkele kleinere deelnemingen.