Advertentie
Advertentie

Klöckner wacht zwaar verlies

DUISBURG (reuter) - De verlieslatende Duitse staalgroep Klöckner-Werke verwacht dat de verliezen zich dit jaar verder zullen opstapelen. Algemeen direkteur Hans Christoph von Rohr voorspelt een netto-verlies boven de 200 miljoen DM. In 1991-'92 leed de staal- en engineeringgroep een verlies van 560,3 miljoen DM, na een kleine winst van 1,52 miljoen in de vorige twaalf maanden. De winsten in de staalsektor zijn intussen gezakt tot het peil van 1961, zegt Rohr. Hij wijt de gang van zaken aan het kapaciteitsoverschot, een invoer die nergens rekening houdt met de marktprijzen, de Europese subsidies,... Kortom de problemen waarmee elk Europees staalbedrijf te maken heeft. In december kwamen de problemen van Klöckner voorgoed aan het licht toen beroep moest worden gedaan op een beschermingskonstruktie tegenover de schuldeisers en de herstrukturering van een schuld van 2,7 miljard DM werd aangevat. Begin mei zullen de schuldeisers zich over dat plan uitspreken. Verwacht wordt dat Klöckner het kapitaal zal halveren om het daarna terug op peil te brengen.