Advertentie
Advertentie

Klokken kijken

(tijd) - In het Vleeshuis, museum voor toegepaste kunst en archeologie, loopt tot eind 1992 een tentoonstelling van klokken, pendules en horloges uit eigen bezit. In de begeleidende brochure worden achtereenvolgens volgende tema's bondig behandeld: de geschiedenis van de Antwerpse klokkenmakers, de mekaniek, Vlaamse en Luikse klokken, zakhorloges, restauratie en nazicht, en een aantal raadgevingen om antieke klokken in goede konditie te houden.