Kloof tussen arme en rijke gemeenten in Brussel blijft groeien

BRUSSEL. (tijd) - De kloof tussen de arme en de rijke gemeenten in het Brusselse Gewest wordt steeds groter. De financiële problemen van Etterbeek, Elsene, Molenbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost zijn zo groot dat alleen een verhoogde solidariteit van de meer welstellende gemeenten een oplossing kan brengen. De Brusselse minister-president Charles Picqué heeft een aantal concrete voorstellen klaar.De financiële toestand van de negentien Brusselse gemeenten gaat steeds verder achteruit. De arme gemeenten Etterbeek, Elsene, Molenbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost kampen met een steeds groter tekort op hun begroting en de rijke gemeenten (alle andere behalve Brussel Stad, Anderlecht en Schaarbeek) boeken steeds minder winst. De situatie van de drie grote gemeenten verslechtert het snelste. Dat blijkt uit een vergelijking van de begrotingscijfers van de 19 gemeenten die minister-president Picqué liet uitvoeren.